Dovolená v Čechách

3. 5. 2023 | By | 0 Comments


Dovolená je, když ÄlovÄ›k nepracuje a vÄ›nuje se spíše odpoÄinku a regeneraci tÄ›lu Äi cestování. Dovolená se nám dÄ›lí na placenou Äi neplacenou, a také krátkodobou nebo dlouhodobou. Zákon v České republice píše, že je stanovena minimální délka 4 týdny dovolené v roce. Dovolená se poÄítá v kalendářních dnech. Dovolenou si můžete vyÄerpat najednou nebo v Äástech. Zaleží na zamÄ›stnavateli, jak vám to umožní. Dovolená by mÄ›l lidem napomoct odpoÄinku od stresu a naÄerpat nové síly. Dovolená může vypadat, tak, že vyrazíte k moÅ™i nebo na jakýkoliv výlet.

apartman

A jaké máme typy dovolené?

  • Podle délky – Krátkodobá dovolená trvá jenom pár dnů nebo týdnů. Dlouhodobá trvá nÄ›kolik týdnů Äi mÄ›síců.
  • Podle úÄelu – ozdravná dovolená (zlepÅ¡ení zdraví), relaxaÄní dovolená (odpoÄinek), kulturní dovolená (poznávání památek), sportovní dovolená (sportovní aktivity), aktivní dovolená (cyklistika, vodní sporty).
  • Způsob trávení – domácí dovolená (v České republice), aktivní dovolená (turistika), pasivní dovolená (je trávená v klidu a v pohodÄ›).

Dovolený má spíše plusy, které? Pomáhá lidem si odpoÄinout od stresu. Pomáhá lidem objevovat nová místa Äi poznávat nové lidi. Také napomáhá zlepÅ¡ovat vztahy s rodinou Äi přáteli.  A kam vyrazit na dovolenou? ÄŒeská republika je nádherná zemÄ›, která má neskuteÄnou historii s kulturou. Pobyty u moÅ™e: Sice ÄŒeská republika nemá moÅ™e, ale za to má nÄ›kolik letovisek, kteří mají Äistou vodu a krásnou pláž. NapÅ™. Harrachov, Å pindlerův Mlýn.

Hrady a zámky: ÄŒeská republika má mnoho historie a díky tomu můžeme navÅ¡tívit napÅ™: ÄŒeský Krumlov, Pražský hrad apod. Turistika: ÄŒeská republika má mnoho zelené barvy, a to kvůli tomu, že máme nádherné lesy. Na mapách najdete trasu pro turisty, anebo také pro cyklisty. A takové trasy najdeme po celé ÄŒeské republice v jakémkoliv mÄ›stÄ› Äi obci.

dovolena

A teÄ pÅ™ejdÄ›me k důležitým faktorům. Jaké jsou vaÅ¡e faktory pro dovolenou. Vždy se Å™iÄte této Å¡ablony a odpovÄ›zte si na ní.

  1. Vaše zájmy? – tady je potřeba si uvědomit, jak si chcete dovolenou prožít. Zda turistikou nebo relaxací.
  2. FinanÄní možnosti? – uvÄ›domit si a propoÄítat kolik za dovolenou můžete maximálnÄ› dát napÅ™. 10.000 kÄ
  3. ÄŒasové možnosti? – na jak dlouho můžete odjet? Týden Äi 14 dní.
  4. Rodinná situace? – pokud máte zvířata, tak zajistit hlídání. Pokud máte děti, tak je potřeba si vybrat něco, abyste zabavili děti.