Květinová zahrada

27. 9. 2023 | By | 0 Comments


Mnoho lidí také sní o tom, že by si tÅ™eba pořídili veliký dům a k tomu také tÅ™eba nÄ›jakou zahradu. Abych se pÅ™iznala, tak já jsem vždycky celý život toužila po tom, že až se budu stÄ›hovat od rodiÄů z malého domu, že bych si pořídila nÄ›jaký vÄ›tší domeÄek, a hlavnÄ› velikou zahradu, protože jsem toužila po tom, že půjdu tÅ™eba pÄ›stovat zeleninu, a to hlavnÄ› hrášek, rajÄata a papriku, protože tyto suroviny mám opravdu hodnÄ› ráda. A v zimÄ› se vždycky budou hodit, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la, že v zimÄ› jsou tyto suroviny a tato zelenina opravdu hodnÄ› drahá a Å™ekla jsem si, že kdybych to mÄ›la tÅ™eba dobÅ™e skladované anebo zmrazené, že by to byla opravdu veliká pohoda.

Chtěla bych na zahradě spoustu květin.

Takhle v zimÄ› bych si mohla dopřát tÅ™eba Äerstvou papriku anebo tÅ™eba Äerstvé brambory, i když nevím, jestli by se brambory dali zamrazit, tohle bych si jeÅ¡tÄ› musela zjistit. Ale abych tohle mohla zjiÅ¡Å¥ovat a tÅ™eba také vyzkouÅ¡et, tak bych k tomu potÅ™ebovala opravdu veliký kus zahrady, veliký dům. A aby byla pÄ›knÄ› zahrada pohnojená, aby se tam dobÅ™e daÅ™ilo rostlinám a také zeleninÄ›. Také jsem si vždycky chtÄ›la pořídit jahody anebo také angreÅ¡t. AngreÅ¡t mi pÅ™ipomíná vždycky trávení u babiÄky a u dÄ›deÄka, ti mÄ›li veliký statek.

U babiÄky a dÄ›dy bylo hodnÄ› jabloní.

A mÄ›li tak obrovskou zahradu, že ani nebyla oplocená. VÅ¡ude tam bÄ›haly slepice anebo psi a koÄky. Bylo toho opravdu hodnÄ› a já si myslím, že nic lepšího není, když si můžete užívat tÅ™eba na zahradÄ› anebo u vás doma. SamozÅ™ejmÄ›, že s partnerem nyní máme nÄ›jakou zahrádku. Ale je to na mÄ› opravdu malé. Nejde tam dát ani houpaÄka anebo tÅ™eba také zahradní nábytek. Jdou tam dát jenom malé stoleÄky, pár židlí a možná tak deka na opalování. A to je tak vÅ¡echno. Ale s partnerem jsme jeÅ¡tÄ› mladí a Å™ekli jsme si, že bychom si tÅ™eba za deset let mohli koupit nÄ›kde u rybníka veliký kus zahrady anebo tÅ™eba také chatu.