Proč obíháme okolo Slunce

3. 8. 2023 | By | 0 Comments


Lidé dříve věřili, že ZemÄ› je centrem vesmíru. A lze snadno pochopit, jak k tomuto závÄ›ru doÅ¡li. S rozvojem prvních teleskopů pak bylo postulováno, že skuteÄným centrem je Slunce. OvÅ¡em i tento model byl opuÅ¡tÄ›n, když se zjistilo, že naÅ¡e hvÄ›zda je jen jednou z miliard v naší galaxii, a naÅ¡e galaxie je jen jednou z mnoha, které ve vesmíru najdeme.

 

Slunce má velkou gravitaÄní sílu

 

Dnes tedy víme, že planety obíhají kolem své hvězdy. To platí i o té naší. Jak však víme, zákony fyziky platí. Je tedy otázkou, co vlastně náš pohyb způsobuje, ať už se jedná o rotaci nebo oběh kolem Slunce. Každému je totiž jasné, že zde musí působit nějaká síla.

 

A je pravdou, že na poÄátku zde skuteÄnÄ› byla. Je vÅ¡ak potÅ™eba si uvÄ›domit, že tÄ›leso uvedené do pohybu zůstane v pohybu tak dlouho, dokud jej nÄ›co nezastaví. Na Zemi je to například tÅ™ení vzduchu nebo jednoduÅ¡e náraz. K niÄemu takovému vÅ¡ak ve vesmíru nedochází. StaÄil tedy jediný impuls a naÅ¡e planeta se bude i nadále otáÄet a obíhat.

 

kolem Slunce oběhneme jednou za rok

 

Tím původním impulsem je gravitace. Zemské jádro není rovnomÄ›rné, navíc na nás působí také MÄ›síc. Lze tedy pochopit, že se otáÄíme okolo své osy. Pokud jde o obÄ›h okolo Slunce, pak zde působí ta samá síla. GravitaÄní síla Slunce působí na naÅ¡i planetu, zatímco ta odstÅ™edivá, tvoÅ™ená naší rotací, působí proti ní. To je také důvod, proÄ nespadneme přímo do Slunce.

 

Je vÅ¡ak pravdou, že si nás naÅ¡e hvÄ›zda pomalu pÅ™itahuje. AÄkoliv to nevnímáme, ve skuteÄnosti se pohybujeme po spirále smÄ›rem k ní. OvÅ¡em toto pÅ™ibližování je tak pomalé, že dříve dojde k zániku Slunce, než se k nÄ›mu pÅ™iblížíme na takovou vzdálenost, abychom to pocítili.

 

Nejedná se zde tedy o magii, nýbrž o klasickou fyziku. Dokonce dokážeme vypoÄítat, jak velká ona gravitaÄní síla, která na Zemi působí, je, a podle ní také dÄ›lat pÅ™edpovÄ›di. A ty, svÄ›te div se, fungují. Je tedy nepravdÄ›podobné, že tento tanec v brzké budoucnosti skonÄí.