Sportovní aktivity

28. 4. 2023 | By | 0 Comments


Sportovní aktivity jsou tady od toho, aby lidé třeba sportovali, pokud mají chuť. Já si ale myslím, že lidé by hlavně měli sportovat kvůli tomu, že je to baví, jenomže někdy jsou lidé dokonce k tomu sportu také nuceni. A tohle mě třeba na základních školách, kdy je tělocvik a samozřejmě různé pohybové aktivity povinné. Já si myslím, že na jednu stranu samozřejmě je dobré, když lidé se hýbou, a to hlavně malé děti. Jenomže zase někoho nutit do sportu?

Na kole jezdím už hodně dlouho.

 To mi také nepÅ™ijde takové moc dobré, protože pokud ÄlovÄ›k a nebo malé dítÄ› dostane nÄ›jaký odpor k nÄ›Äemu, že je do nÄ›Äeho nuceno, tak to potom dopadá opravdu katastrofálnÄ› a dítÄ› to potom nebude chtít v budoucnu dÄ›lat. VlastnÄ› k tomu sportu a nebo ke každé vÄ›ci, kde je nuceno, tak k tomu bude mít vÄ›tÅ¡inou nÄ›jaký odpor, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, aby tÅ™eba nebyly dÄ›ti nucené do sportu, aby spíše byly motivovány ze zaÄátku. KlidnÄ› bych jim dávala nÄ›jaké odmÄ›ny, že se tÅ™eba snaží sportovat a nebo tak podobnÄ›. Jinak by to asi nemÄ›lo žádnou cenu. Já také jako malá holka jsem se nerada hýbala a hlavnÄ› jsem nesnášela tÅ™eba různé sportovní aktivity ve Å¡kole.

Jakýkoliv pohyb je zdravý.

TÅ™eba jsem absolutnÄ› nesnášela bÄ›h. A na tomhle ale pÅ™ece není nic hrozného, protože mnoho lidí nemá rádo bÄ›h. Já vím, že bÄ›hat co také musí, ale vezmeme to z té druhé stránky. VždyÅ¥ pÅ™eci existuje tolik sportů, které ÄlovÄ›k může dÄ›lat. Tak proÄ by se tÅ™eba nutil bÄ›hat, když ho to nebaví? Když pÅ™ece ÄlovÄ›k může také jenom jezdit na kole nebo plavat a nebo dÄ›lat úplnÄ› jinou sportovní aktivitu, tady bych v tomhle nehledala vůbec nic složitého a nároÄného, protože pokud ÄlovÄ›k nechce nÄ›co dÄ›lat, tak aÅ¥ to nedÄ›lá. Nemá cenu, aby se ÄlovÄ›k do toho nutil, protože k tomu pak stejnÄ› dostane nÄ›jaký odpor a nemá to vůbec žádný význam. Já jsem také zaÄala mít lásku ke sportu. A sice nebÄ›hám, ale jezdím na koleÄkových bruslích a moc mÄ› to baví.