Váš životní styl

28. 8. 2023 | By | 0 Comments


Každý ÄlovÄ›k má svůj typický životní styl. Já si myslím, že asi bych nenaÅ¡la žádného ÄlovÄ›ka a nebo žádnou rodinu, která by vůbec nemÄ›la svůj typický životní styl, jenomže jak už to tak bývá, tak ne vÅ¡ichni lidi tÅ™eba mají takový životní styl, který je zdravý a podobnÄ›. Znám nÄ›kolik lidí, kteří mají takový životní styl, ze kterého by normálnÄ› každý ÄlovÄ›k úplnÄ› breÄel. Proto jsem si říkala, že asi nejlepší bude, když lidé budou žít takový životní styl, který jim vyhovuje.

Užívejte si života.

SamozÅ™ejmÄ›, ale zase nedoporuÄuji takové životní styly, které jsou opravdu Å¡patné, kdy ÄlovÄ›k jenom vysedává v hospodÄ›, pije alkohol a tak podobnÄ›. Nedej bože, aby tÅ™eba dÄ›lal nÄ›co horšího, jako bral drogy a podobnÄ›. Tohle se mi opravdu nelíbí. A proÄ zrovna zmiňuji hospodu, kouÅ™ení a drogy? Protože já znám dva lidi, kteří tohle dÄ›lají, musím uznat, že jsem z toho velice neÅ¡Å¥astná, protože jeden z tÄ›ch lidí byl můj bývalý spolužák. On dokonce i dvakrát propadl v deváté třídÄ› a musel tento roÄník opakovat. Opravdu hodnÄ› mÄ› to mrzelo, ale nedalo se s tím vážnÄ› nic dÄ›lat.

Žijte zdravě a vesele.

Byla jsem z toho neÅ¡Å¥astná, takže si myslím, že životní styl vlastnÄ› si každý ÄlovÄ›k musí vybrat sám. Každý ÄlovÄ›k má svou volbu a každý ÄlovÄ›k si může vybrat svůj životní styl. OvÅ¡em ale nÄ›kdy je potÅ™eba, aby tÅ™eba lidé také vÄ›dÄ›li. NÄ›jaký životní styl je dobrý a jak žít, protože ne vÅ¡ichni lidi tÅ™eba ví, jak se má žít a podobnÄ›. Já sama jsem z toho byla nÄ›kdy opravdu pÅ™ekvapená, jak lidé tÅ™eba žijí. Vůbec nevím, že lidé také nÄ›kdy takhle žijí, protože mnoho lidí právÄ› žije tak, jak se jim líbí, ale myslím, že tohle není zdravé, proto jsem si Å™ekla, že kdybych náhodou znala tÅ™eba ohlednÄ›, který. To je opravdu nezdravý a Å¡patný životní styl, že bych si urÄitÄ› s ním promluvila a pokud by to nepomohlo, tak bych si promluvila s jeho zbytkem rodiny, tÅ™eba s jeho manželkou a nebo manželem. Tohle už je jedno.